Skip to content
CoCuDi Home » קוקודי – המרכז לדיאלוג תרבותי קוסמופוליטי

קוקודי – המרכז לדיאלוג תרבותי קוסמופוליטי

מרכז קוקודי מקדם חברה סובלנית, צודקת ושוחרת-שלום, המכירה ומכבדת את הזהות והתרבות הייחודיות של כל אדם.

משימתנו בקוקודי היא להתגבר על מחסומי אי-הבנה, דעות קדומות ואי-אמון, הגורמים לעוולות חברתיות, על ידי יצירת תכניות המושרשות במאפיינים וזהויות תרבותיות, בעיקר במדינות תת-מתועשות. הגישה של קוקודי היא לצמצם מחסומים הגורמים לאתגרים של אי-שוויון, אי-צדק, דעות קדומות וחוסר אמון, ומונעים יישום של פתרונות חברתיים וכלכליים. אנו משיגים זאת באמצעות שימוש במגוון שיטות המעצימות סובלנות וכבוד הדדי על-ידי חשיפת סוכני שינוי לתרבויות לא מוכרות, במקביל לתהליך רפלקטיבי של תרבותם ותפיסתם.

קוקודי הוקמה ב-2018 בידי שני שותפים המנהלים כיום את הארגון יחדיו: אלי וימפהיימר ותמר דקל.